Preparació per a títols oficials

Tots sabem de la importància que tenen els títols oficials, tant a nivell universitari com a nivell laboral. Cada vegada més, és bàsic en aquests àmbits poder acreditar amb un examen oficial el nivell que tens de la llengua estrangera – anglès, francès, alemany o italià . Per això, a BABEL IDIOMES fem cursos de preparació d’aquests exàmens –tant presencials com online- perquè t’hi puguis presentar amb la confiança que has fet la feina ben feta i aprovaràs. De fet, el nostre percentatge d’aprovats és altíssim, amb una mitjana del 95% tant en B2-First com en C1-Advanced, la qual cosa ens ha convertit en un centre de referència en aquest aspecte; n’estem molt orgullosos! De fet, l’any 2020, el percentatge d’aprovats va ser del 100% en els dos nivells.

T’assegurem que el teu esforç tindrà la seva recompensa. Els nostres resultats no enganyen!

Exàmens d'anglès

A BABEL IDIOMES pots fer un curs especial de preparació –presencial o online- per presentar-te a les diferents convocatòries dels exàmens de First Certificate (FCE-B2), Advanced (CAE-C1) i Proficiency (CPE-C2), tots de la Universitat de Cambridge. Som Centre Examinador per la Universitat de Cambridge des del 1999.

Exàmens de francès

Exàmens de francès Pel que fa al francès, us podeu preparar pels exàmens del DELF (Diplôme de Études en Langue Française), de l’Institut Français.

Exàmens d'italià

En italià, oferim cursos de preparació pels exàmens del CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana), de l’Istituto Italiano di Cultura.

Exàmens d'alemany

En alemany, oferim cursos de preparació pels exàmens del Goethe Institut.

MECR*ExàmensSituació de l’alumne/a quan acaba cada nivell
C2C2 Proficiency
Goethe-Zertifikat C2
DALF
CELI 5
L’expressió de l’idioma, tant oral com escrita, és d’una gran precisió. Utilitza de forma espontània i intuïtiva un vocabulari ric i usa amb desimboltura el vocabulari més complex.
C1C1 Advanced
Nivell Avançat C1 EOI
Goethe-Zertifikat C1
DALF
CELI 4
Parla amb fluïdesa i espontaneïtat, amb només alguna imprecisió idiomàtica. Escriu amb confiança, utilitzant la llengua de forma creativa i amb gran desimboltura. Molt bona comprensió de l’idioma “real”. A l’àrea de selecció de personal, aquest és el nivell que normalment s’accepta com a “bon domini de la llengua estrangera.”
B2B2 First
Nivell Intermedi B2 EOI
Goethe-Zertifikat B2
DELF
CELI 3
Bona comprensió, tant oral com escrita. Escriu amb bastant confiança. A les seves converses poques vegades hi ha errors importants quant a la gramàtica o sintaxi. En aquest nivell l’alumne/a ja té un bon domini general de l’idioma que li permet comunicar-se de forma efectiva en qualsevol situació.

Conversa bastant fluïda i gairebé espontània. Comença a entendre bastant bé la ràdio, la televisió i converses telefòniques. Pot intervenir en discussions o diàlegs d’interès general. Llegeix textos complicats, però necessita un diccionari monolingüe per certes paraules. Sap redactar, amb un nivell acceptable de correcció, textos breus de diferent tipus.
B1B1 Preliminary
Nivell Intermedi B1 EOI
DELF
CELI 2
Goethe-Zertifikat B1Pot intercanviar opinions i intervenir en diàlegs i situacions propis de la seva vida quotidiana. Pot parlar per telèfon. En contextos difícils apareixen errors gramaticals i manca de vocabulari. A la llengua escrita sap expressar-se amb eficàcia sobre temes d’interès general, encara que pugui cometre errors lingüístics que no afectin el contingut del missatge.
A2A2 Key
Goethe-Zertifikat A2
DELF
CELI 1
Comença a parlar amb correcció en situacions socials habituals i sobre temes coneguts, encara que el seu vocabulari es limita a unes 1.500 paraules. Les frases fetes o complicades presenten problemes a l’hora de llegir o escriure. Sap escriure missatges breus i redactar cartes senzilles.
A1Goethe-Zertifikat A1Les converses queden limitades a temes i experiències familiars i del seu entorn immediat. Llegeix i escolta textos curts simples i sap identificar el missatge. Utilitza frases estàndard per comunicar-se en situacions pràctiques i té dificultats a l’hora de participar en un diàleg. El seu vocabulari és d’unes 800 paraules.

 

*MECR – Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

Tens algun dubte o pregunta?

Consulta la nostra secció de preguntes freqüents
FAQs

Contacta per a més informació