L’anglès com a barrera: com afectarà no dominar l’idioma en un món globalitzat?

Vivim en un món cada vegada més interconnectat i globalitzat, on l’anglès ha esdevingut la llengua franca de la comunicació internacional. És un idioma essencial per als negocis, la diplomàcia, les relacions internacionals i la col·laboració en multitud de camps. 

En aquest context, és important reflexionar sobre com afectarà als nens i nenes del present el fet de no dominar l’anglès i quines barreres poden sorgir en un món tan global.

 

L’anglès, més que una habilitat lingüística, una eina de comunicació.

Cal entendre que l’anglès no només és una habilitat lingüística, sinó també una eina de comunicació i una porta d’accés a oportunitats educatives i professionals. 

Les persones que no dominin l’anglès podrien trobar-se amb dificultats per connectar amb altres cultures, per accedir a recursos educatius internacionals o per participar plenament en la comunitat global. Aquesta barrera pot limitar les seves perspectives i el seu desenvolupament personal i professional en un món cada vegada més interconnectat.

 

Si l’anglès ja és important avui per a les oportunitats laborals, com ho serà demà?

La falta de coneixements d’anglès pot afectar a les futures oportunitats laborals. Moltes empreses multinacionals busquen empleats amb habilitats d’anglès perquè poden comunicar-se amb clients de tot el món. 

Per això és important començar a estudiar anglès aviat i assolir una base sòlida. Començar a dominar aquest idiomes des d’edats primerenques pot donar un avantatge a l’hora d’accedir al mercat laboral global i obrir la porta a tenir més opcions professionals disponibles.

 

Com afecta el coneixement de l’anglès a nivell personal?

L’absència de coneixement de l’anglès pot generar un sentiment d’exclusió i frustració. En un entorn on l’anglès és àmpliament utilitzat, les persones amb aquesta mancança poden sentir-se aïllades i tenir dificultats per interactuar en situacions socials i acadèmiques. Això pot afectar la seva autoestima, la seva confiança i la seva participació activa en diferents àmbits de la vida.

Per superar aquesta barrera, és essencial donar als infants l’oportunitat d’aprendre i dominar l’anglès des de ben petits. 

 

Babel idiomes actua.

A Babel idiomes som conscients que juguem un paper fonamental en proporcionar una educació d’anglès de qualitat. És important que s’estableixin programes d’ensenyament efectius, centrats en el desenvolupament de les quatre habilitats principals: la lectura, l’escriptura, la parla i l’escolta.

 

I les famílies també ho han de fer.

És igualment important que les famílies i els tutors reconeguin la importància de l’anglès com a llengua global i motivin els més petits a aprendre-la. Potenciar l’aprenentatge de l’anglès a través de jocs, cançons, pel·lícules i altres recursos lúdics pot ser una manera divertida i efectiva de fomentar l’interès i la participació dels nens en l’aprenentatge de l’idioma.

 

Fem que l’anglès tingui un impacte positiu en la vida dels nens i nenes!

En conclusió, l’anglès pot representar una barrera de futur per als nens i nenes que no l’aprenguin i que no el dominen en un món globalitzat. 

És important, doncs, que treballem plegats per proporcionar una educació d’anglès sòlida, afavorint el seu desenvolupament i donant les eines per afrontar els reptes d’un món global!